Publikime

29/01/2020

Komentet e BTSH gjate tryezes se diskutimit per Projektligjin “Per Ushqimin” ne Komisioni i Veprimtarise Prodhuese

Bashkimi Tregtar i Shqiperise morri pjese ne seancen degjimore te dates 29 Janar 2020 te organizuar nga Komisioni per Veprimtarine Prodhuese, Tregtine dhe Mjedisin lidhur me nje sere ndryshimesh te parashikuara ne ligjin “Per Ushqimin”. Nentorin e vitit te shkuar Keshilli i Ministrave propozoi nje sere ndryshimesh ne ne kete ligj te cilat synojne te […]

Publikime
29/01/2020

Propozimet e BTSH mbi ndryshimet ne ligjin “Per Ushqimin”

Bashkimi Tregtar i Shqiperise paraqiti prane Komisionit te Veprimtarise Prodhuese komentet dhe propozimet e saj lidhur me ndryshimet e parashikuara ne projektligjin “Per Ushqimin”. Permes shkreses te paraqitur ne Kuvend, BTSH shprehu nje sere problematikash te cilat hasen ne parashikimet e projektligjit si dhe propozon nje sere zgjidhjesh mbi me keto problematika. Problematik per BTSH […]

Publikime
11/10/2019

Bashkimi Tregtar i Shqipërisë merr pjesë në Konferencën Vjetore të Bankës së Shqipërisë

Bashkimi Tregtar i Shqipërisë mori pjesë në Konferencën Vjetore të Bankës së Shqipërisë me temë “A brave new world. The future of banking in emerging Europe.” Punimet e konferencës bënë bashkë personalitete të fushës së ekonomisë të cilet trajtuan një sërë temash të rëndësishme në lidhje me sistemin bankar dhe sfidat që has në vendin […]

Publikime
27/08/2019

Projektligji për “Fiskalizimin”, BTSH pjesë e tryezës së diskutimit me shoqatat e biznesit

Prej datës 1 Gusht është hedhur për konsultim publik nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave, projektligji “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”. Ky projektligj pritet të sjellë një sërë ndryshimesh shumë të rëndësishme për biznesin në mënyrën e faturimit të mallrave apo shërbimeve që ata ofrojnë, por jo vetëm. Nisur nga ky fakt […]

Publikime
14/06/2019

BTSH ne lidhje me projekt-ligjin “Per Mbrojtjen e Shendetit te Konsumatoreve nga Produktet e Duhanit”

Qe nga depozitimi i tij projekt-ligji Per Mbrojtjen e Shendetiti nga Produktet e Duhanit ka shkaktuar mjaft diskutime sidomos midis komunitetit te biznesit ne vend. Projekt-ligji fillestar i depozituar parashikonte nje sere ndryshimesh ne ligjin ekzistues si: pasija me license e subjekteve  te cilat tregetojne duhan; paisja me etiketa te detajuara e produkeve te duhenit; […]

Publikime
13/06/2019

BTSH mbi ndryshimet e Kodit Penal ne sferen e Sigurise Ushqimore

Inspektimet e fundit nga ana e Autoritetit Kombetar te Ushqimit nxorren ne pah problematika te medha per sa i perket sigurise ushqimore. Qe nga nivelet disa here me te larta te kimikateve e deri tek praktikat e gabuara te paketimit dhe ruajtjes se produkteve bene qe Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural ne bashkepunim me […]

Publikime