Shoqata “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” është organizatë jofitimprurëse me anëtarësi dhe themelohet, regjistrohet dhe organizohet në përputhje me legjislacionin shqiptar, aktin e themelimit dhe në statut.

Rreth Nesh

Shoqata “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” është organizatë jofitimprurëse me anëtarësi dhe themelohet….

Sherbime

“Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” synon të jetë një hapësirë e dedikuar ku anëtarët e saj shkëmbejnë ide, përqasjet ,

Bordi i Shoqates

Bordi i Shoqates perbehet nga njerez te mirenjohur te biznesit te cilet kane realizuar arritje te medha ne karriere…

Perfaqesimi

“Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” është i regjistruar dhe i përfaqësuar në institucionet dhe grupet këshillimore …

BASHKOHUNI ME NE

Shoqata “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” është organizatë jofitimprurëse me anëtarësi dhe themelohet, regjistrohet dhe organizohet në përputhje me legjislacionin shqiptar, aktin e themelimit dhe në statut.Qëllimi kryesor i “Bashkimit Tregtar të Shqipërisë” është mbrojtja e interesave të distributorëve .

ANETARESOHUNI

Çdo subjekt i interesuar të aderoje pranë Bashkimit Tregtar të Shqipërise, duhet të plotësojë Formularin e Anëtarësimit dhe të kontaktojë me Zyrën e BTSH, e cila do të administrojë dokumentacionin e subjektit së bashku me proçesin e anëtarësimi. Aplikimi është subjekt shqyrtimi dhe aprovimi i Bordit të Shoqatës.

Publikime

26 Jun 23
Broshura

Bashkimi Tregtar i Shqiperise prezanton broshuren ku do te gjeni detajet mbi organizaten d...

Bordi i Shoqatës

Për t’u njohur me anëtarët e të Shoqatës “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë”, jeni të lutur të kontaktoni me Zyrën e Shoqatës në adresën info@btsh.al

 
Agna Group
Aiba
Spar
EHW
Fashion Group
IBD Group
Jumbo
Mapo
Neptun
Big Market
Albgrafika
ADD
Teuta
Zico Sha
Kosmonte Foods
Infosoft Office
Extra Market
Bolv Oil
Elka
Eco Market
Nelt Group
Eurolab
Ama Caffe
Kp Trading and Distribution
sigal
Conad
Alkos
AgroBlend
CocaCola
inter distribution services
inter trade & distribution