Blog

27/08/2019

Projektligji për “Fiskalizimin”, BTSH pjesë e tryezës së diskutimit me shoqatat e biznesit

Prej datës 1 Gusht është hedhur për konsultim publik nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave, projektligji “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”. Ky projektligj pritet të sjellë një sërë ndryshimesh shumë të rëndësishme për biznesin në mënyrën e faturimit të mallrave apo shërbimeve që ata ofrojnë, por jo vetëm. Nisur nga ky fakt që prej datës 20 Gusht Ministria e Financave ka organizuar një sërë takimesh me në fokus fiskalizimin dhe impaktin që ai do të ketë në ekonomi.

Në tryezën e sotme te diskutimit te pranishme ishin shoqatat e biznesit në vend.

Tryeza nisi me një prezantim nga ana e Zëvendësministrit të Financave dhe Ekonomisë, z. Elton Haxhi, të pikave kryesore të projektligjit, me synim njohjen nga ana e përfaqësuesve të shoqatave të biznesit të ndryshimeve kryesore që parashikohen nga zbatimi i Fiskalizimit.

Ashtu si edhe në tryezat e mëparshme të konsultimit të zhvilluara me grupe të ndryshme interesi, si me kontabilistët, bizneset IT dhe Këshillin Tatimor, Zv.Ministri i Financave dhe Ekonomisë vuri në dukje dy ndryshimet kryesore të projektligjit: fiskalizimi i transaksioneve mes biznesit dhe konsumatorëve, që parashikohet të zbatohet nga data 1 Janar 2020, dhe fiskalizimi i transaksioneve mes bizneseve, si dhe mes bizneseve dhe organeve shtetërore, që parashikohet të nisë zbatimin nga 1 Janari i vitit 2021.

“Këto dy ndryshime janë ato që prekin më tepër dhe kanë një impakt më të madh te biznesi. Këto ndryshime janë bërë për dy qëllime. Qëllimi i parë ka lidhje me transaksionet me para në dorë, kryesisht bëhet për të adresuar çështjet e mosfaturimit apo mosdeklarimit të të ardhurave dhe këto mosdeklarime vijnë kryesisht nga transaksionet me para në dorë. Rrjedhimisht ky problem adresohet nëpërmjet një zgjidhjeje të tillë, që e jep ky projekt i fiskalizimit. Pjesa tjetër është risku i kreditimit të paligjshëm apo nëpërmjet faturave fiktive, dhe këtë risk në mendojmë se e adresojmë nëpërmjet fiskalizimit të faturave midis bizneseve”, u shpreh z. Haxhi.

Duke përfituar nga prania e përfaqësuesve të shoqatave të biznesit të vogël në takim, Zv.Ministri i Financave dhe Ekonomisë sqaroi se ky projekt parashikon një procedurë të veçantë për fiskalizimin e tatimpaguesve të klasifikuar si biznes i vogël.

“Platforma ofron fiskalizim falas për bizneset e vogla të përjashtuara nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, deri në 2 milionë lekë xhiro, që kanë një numër të kufizuar transaksionesh, të cilat do të përcaktohen me VKM dhe për këtë ka vend për konsultim me ju, për të përcaktuar një tavan, i cili do të bënte të mundur që një kategori e mirë biznesesh të vogla të mos kenë nevojë për pajisje fiskale, por të fiskalizojnë transaksionet e tyre direkt në platformën qëndrore. Nga ana tjetër, edhe AKSHI po punon, në bashkëpunim me kompaninë konsulente, për të ofruar një aplikacion falas për biznesin e vogël, në kuadër të fiskalizimit, që mund të përdoret me një pajisje si telefoni apo tableti”, sqaroi Zv.Ministri.

Takimi vijoi me marrjen e mendimeve dhe komenteve nga ana e përfaqësuesve të shoqatave të biznesit, të cilat do të shqyrtohen në kuadër të përmirësimit të draftit të projektligjit.

Bashkimi Tregtar i Shqipërisë u përfaqësua nga drejtori ekzekutiv, Znj. Mira Pogaci. Gjatë fjalës së saj Znj. Pogaci ngriti një sërë problematikash në lidhje me procesin e fiskalizimit dhe mënyrën se si do të funksionojë. Shqetësimi kryesor ishte fakti se si do të vazhdojë funksionimi normal i platformës në situata si psh; jashtë orarit zyratar, kur ka mbingarkesë apo sistemi nuk funksionon përkohësisht. Një shqetësim tjetër i ngritur ishte edhe fakti se sa të përgatitura janë strukturat e tjera ndihmëse si bankat apo kompanitë e software-ve për të përballuar fluksin e punës në mënyrë që të mos shkaktojnë vonesa apo probleme në funksionimin e biznesit.

Në përfundim të takimit Zv. Ministri u shpreh se cdo shqetësim apo pyetje në lidhje me fiskalizimin, shoqatat mund ti drejtohen grupit të punës përmes adresës së emailit të vendosur në dispozicion.

Konsultimi publik për projektligjin do të vijojë deri në fund të muajit Gusht.

Publikime
About admin-btsh