Direktoria e Anëtarëve

Anëtarë të Shoqatës “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” janë kompanitë prodhuese e importuese, distributorë dhe shitës me pakicë, të produkteve ushqimore dhe jo-ushqimore, produkteve të akcizës, veshje, elektronike, elektroshtepiake, etj.

Për t’u njohur me anëtarët e të Shoqatës “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë”, jeni të lutur të kontaktoni me Zyrën e Shoqatës në adresën info@btsh.al