RAPORT MBI ANKETËN “PERFORMANCA E SUBJEKTEVE TREGTARE PËRGJATË PERIUDHËS SË PANDEMISË”