Video

06/06/2023

Workshop “Marreveshjet ne Oferta ne Proçedurat e Prokurimit Publik” me Autoritetin e Konkurrences

“Bashkimi Tregtar i Shqiperise” dhe “Autoriteti i Konkurreces” mbajten Workshop-in me teme “Marreveshjet ne Oferta ne Proçedurat e Prokurimit Publik ne Kuptim te Ligjit Nr. 9121, Date 28.07.2003 “Per Mbrojtjen e Konkurrences””. Drejtoresha Ekzekutive e “Bashkimi Tregtar i Shqiperise”, Znj. Mira Pogaci, me vizionin dhe kompetencen e sipermarrjeve, pjese e “Bashkimit Tregtar te Shqiperise”, theksoi […]

Publikime