Link

06/11/2015

Shoqata “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” i shpreh Kryeministrit Z. Edi Rama, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Ekonomisë shqetësime e sugjerime lidhur me Ligjin 99/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin për procedurat tatimore ne Republikën e Shqipërisë”.

http://www.btsh.al/wp-content/uploads/2016/06/06.11.2015-web-BTSH-per-ligjin-e-procedurave-tatimore-nr.-992015.pdf

Tiranë, më 6 Nëntor, 2015 Shoqata “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” i shpreh Kryeministrit Z. Edi Rama, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Ekonomisë shqetësime e sugjerime lidhur me Ligjin 99/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin për procedurat tatimore ne Republikën e Shqipërisë”.   Nëpërmjet kësaj ndajmë me Ju disa probleme që krijojnë shqetësime […]

Publikime