Blog

08/06/2016

Pjesmarrje në Mbledhjen e Këshillit Ekonomik Kombëtar 8 Qershor 2016

Bashkimi Tregtar i Shqiperise mori pjese ne mbledhjen e rradhes se Keshillit Ekonomik Kombetar nepermjet anetareve rezident te saj ne kete keshill, si dhe perfaqesues te kompanive te medha ne vend.

Tematika e kesaj mbledhje ishte prezantimi i paketes se re fiskale dhe lehtesimi i procedurave per biznesin. Ne fjalen hapese te Kryeministrit te Republikes SH.T.Z .Edi Rama dhe Ministrit te Financave Z. Arben Ahmetaj, theksi u vendos ne permiresimin e klimes per biznesin dhe lehtesimin e procedurave ne vend, ku nder te tjera u prezantuan:

 1. Lehtesimi i procedurave per eksport/import, duke:
 • Vendosur procedura automatike per rimbursim nga eksportuesit dhe afate te reja;
 • Reduktuar 83 cmime referuese,…dhe masa te tjera
 1. Thjeshtimi i Procedurave Tatimore ne vend, nepermjet:
 • Informim, unifikim dhe standardizim i zbatimit te ligjit, nepermjet precedentit
 • Thjeshtim i proceduave per çrregjistrimin e biznesit
 • Permiresime e procesin e dokumentimit e faturimit elektronik
 • Permiresimin e mekanizmave per rritjen e pajtimit vullnetar me ligjin; rritja e mudesive per vet-korigjim pa penalizim
 • Permiresime ne procedurat e kontrollove tatimore te bizneset dhe transparenca e tyre
 • Ndryshime ne procesin e ankimimit nga bizneset, te cilat do te jene vendime kolegjiale
 • Lehtesimi i procedurave per taksimin e dyfishte

Kjo mbledhje u ndoq nga BTSH me pjesmarrjen e:

 1. Grigor JOTI Kryetar i Bordit te BTSH e nnjeherazi anetar i KEK
 2. Luan Leka Zv/Kryetar i Bordit te BTSH e njeherazi anetar i KEK
 3. Vasil Naçi, Anetar i BTSH e njeherazi anetar i KEK

dhe te ftuar:     Z. Vullnet Sinaj, President i Asamblese se Anetareve te BTSH

Znj. Mira Pogaçi, Drejtor Ekzekutiv i BTSH

 1. Elias Vouteris, Anetar i BTSH
 2. Petrit Kume, Anetar i BTSH
 3. Dionis Liçaj, Anetar i BTSH
Publikime
About admin-btsh